Kontakt oss


Daglig leder: Gøran Romsdal, Tlf: 911 74682, Mail: gr@tgromsdal.no

Prosjektleder: Vegard Flesvik, Tlf: 938 37820, Mail: vf@tgromsdal.no

Kontoransatt: Eli Charlotte W. Romsdal Tlf: 900 68327, Mail: er@tgromsdal.no
Kontakt oss
*
*