Referanseprosjekt

Saga skihus - Nordreisa
Skihus på 422 m2 som inneholder møterom, garasjeanlegg, smørebod, lager, teknisk rom, toaletter og garderober.
Oppdragsgiver: Nordreisa Idrettslag
Tid for utførelse: høst 2015 - vår 2016
Oppdragets størrelse: 8 mill.
Granåsen Panorama Alta
20 stk. leiligheter, parkeringskjeller, takterasse.
Oppdragsgiver: TGR Eiendom AS
Tid for utførelse: høst 2014-2015
Oppdragets strørrelse: 55 mill.
Steinfossholmen, Øvre Alta
Oppdragsgiver: TGR Eiendom AS
Tid for utførelse: 2007 - 2014
Oppdragets størrelse: 45,0 mill.
Beskrivelse: Totalentreprise, feltutvikling, oppføring av 13 stk. eneboliger.
Sagastien Alta
Oppdragsgiver: RE Eiendom/TGR Eiendom
Tid for utførelse: 2010-2014
Oppdragets størrelse: 27,0 mill.
Beskrivelse: Bygging av 23 stk. leiligheter i tre over 2 etg. Bjelkelag mellom 1. og 2. etg., plate på mark 1. etg.
T67 - Støytiltak Talvik - Hjemmeluft Alta
Oppdragsgiver: Statens Vegvesen
Tid for utførelse: Mai 2012 - Mai 2013
Oppdragets størrelse: 4,0 mill.
Kildal Bru - Nordreisa Kommune
Oppdragsgiver: Ymber AS
Tid for utførelse: 2012
Oppdragets størrelse: 2,0 mill.