Referanseprosjekt

Saga skihus - Nordreisa

Skihus på 422 m2 som inneholder møterom, garasjeanlegg, smørebod, lager, teknisk rom, toaletter og garderober.
Oppdragsgiver: Nordreisa Idrettslag
Tid for utførelse: høst 2015 - vår 2016
Oppdragets størrelse: 8 mill.

Granåsen Panorama Alta

20 stk. leiligheter, parkeringskjeller, takterasse.
Oppdragsgiver: TGR Eiendom AS
Tid for utførelse: høst 2014-2015
Oppdragets strørrelse: 55 mill.

Steinfossholmen, Øvre Alta

Steinfossholmen, Øvre Alta

Oppdragsgiver: TGR Eiendom AS

Tid for utførelse: 2007 - 2014

Oppdragets størrelse: 45,0 mill.

Beskrivelse: Totalentreprise, feltutvikling, oppføring av 13 stk. eneboliger.

Sagastien Alta

Oppdragsgiver: RE Eiendom/TGR Eiendom

Tid for utførelse: 2010-2014

Oppdragets størrelse: 27,0 mill.

Beskrivelse: Bygging av 23 stk. leiligheter i tre over 2 etg. Bjelkelag mellom 1. og 2. etg., plate på mark 1. etg.

T67 - Støytiltak Talvik - Hjemmeluft Alta

T67 - Støytiltak Talvik - Hjemmeluft Alta

Oppdragsgiver: Statens Vegvesen

Tid for utførelse: Mai 2012 - Mai 2013

Oppdragets størrelse: 4,0 mill.

Kildal Bru - Nordreisa Kommune

Kildal Bru - Nordreisa Kommune

Oppdragsgiver: Ymber AS

Tid for utførelse: 2012

Oppdragets størrelse: 2,0 mill.